Mainostoimisto Cerasus logon suunnitteluLogon suunnittelu logon suunnitteluYritysilme / Imago logon suunnitteluWeb Design
  toimitusehdot

Toimitusehdot ja yleiset säännöt, tekijänoikeudet

Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Cerasus:n ja asiakkaan väliseen kauppaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. Näissä ehdoissa tuotteilla tarkoitetaan tavaraa ja palvelua.

Hinnat

Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Cerasus pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettuihin hintoihin lisätään arvonlisävero 24%, painotuotteisiin myös lähetys- ja toimituskulut 5,00 euroa.

Tilaaminen ja sopimuksen syntyminen

Lähettämällä tilauksen asiakas tarjoaa Cerasus:lle sopimusta ja sitoutuu voimassa oleviin Cerasus:n toimitusehtoihin. Myös sähköpostilla tai suullisesti tehty sopimus on lainvoimainen ja sitova. Sopimus on syntynyt kun Cerasus on lähettänyt tilausvahvistuksen. Mikäli asiakkaan ilmoittama sähköpostiosoite poikkeaa hänen omasta osoitteestaan, sopimus on kuitenkin solmittu asiakkaan kanssa.

Toimitusaika

Yleinen toimitusaika painotuotteille painovalmiista aineistosta on 10 työpäivää. Toimitusaika alkaa siitä kun Cerasus on vastaanottanut aineiston ja paino-ohjeet, ja lähettänyt asiakkaalle tilausvahvistuksen. Suurissa tilauksissa ja kiireaikoina toimitusaika on tarkistettava. Cerasus on velvoitettu ilmoittamaan asiakkaalle mahdollisista toimitusaikaa koskevista viivästyksistä. Aikataulu graafiselle suunnittelulle laaditaan erikseen projektikohtaisesti. Suunnittelun toimitusaikaan vaikuttaa suuresti toimeksiantajan ja Cerasuksen välinen yhteistyö, joten ilmoitetut toimitusajat ovat arvioita.

Toimitus

Logon suunnittelun lopullinen vedos toimitetaan sovituissa formaateissa toimeksiantajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Internetsivut julkaistaan palvelimella ja tarvittavat tiedot ja tiedostot toimitetaan toimeksiantajan ilmoittamaan sähköpostiin.  Tilatut painotuotteet toimitetaan suoraan asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen tai ne voidaan sopia noudettavaksi. Toimituksesta veloitetaan lähetys- ja toimituskulut. Tuote katsotaan toimitetuksi kun tuote on lähetetty, ilmoitettu noudettavaksi tai annettu kuljetusliikkeen haltuun. Vahingon- ja vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun tuote on luovutettu asiakkaalle, asiakkaan edustajalle tai kuljetusliikkeelle. Toimitus ja tuotteet katsotaan hyväksytyksi ellei Cerasus:lle ole seitsemän päivän kuluessa toimituspäivästä kirjallisesti huomautettu toimituksen viivästymisestä tai tuotteiden virheellisyydestä.

Luonnokset

Toimeksiantaja ei saa ilman tekijän suostumusta käyttää, jäljentää, kopioida tai monistaa millään tavoin toimeksiantajalle esitettyjä luonnoksia logosta, internetsivuista, painotuotteista tai muista suunnittelutöistä. Luonnoksia ei saa näyttää tai luovuttaa ulkopuolisille vaan ne on palautettava tekijälle. Sähköisesti toimitetut luonnokset tulee hävittää.

Painotyö

Ostaja on vastuussa toimittamansa materiaalin laadusta ja ilmoittamiensa painotietojen oikeellisuudesta. Käyntikorttien suunnittelu ja muu graafinen suunnittelu voidaan myös tilata Cerasus:n suunnittelupalvelusta.  Tilaus graafisesta suunnittelusta tehdään erikseen ja se vaikuttaa toimitusaikaan. Ostaja on velvollinen ilmoittamaan toiveistaan painotyön suhteen, esimerkiksi kirjasintyyli sekä koko ja väri. Muussa tapauksessa tilaus toteutetaan Cerasus:n yleistä mallia noudattaen. Suunnittelupalvelua käytettäessä layout toimitetaan asiakkaalle sähköpostiin tarkistettavaksi. Layoutin hyväksymisen jälkeen asiakas on vastuussa mahdollisista painovirheistä.

Maksuehdot

Kotisivut ja suunnittelukokonaisuudet maksetaan vaiheittain projektin edetessä. Moitteettomat luottotiedot omaavia yrityksiä, yhteisöjä, kaupunkeja ja kuntia voidaan laskuttaa, jolloin laskuehto on seitsemän (7) pv netto. Tilaus voidaan maksaa myös tilatessa jolloin luottotietoja ei tarkasteta. Huomautusaika on seitsemän (7) päivää laskun päiväyksestä. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Myyjä katsoo oikeudekseen veloittaa vastaanottamattomat ja maksamattomat tuotteet ostajalta muistutuslaskulla, joka on seitsemän (7) päivän maksuajan jälkeen perintäkelpoinen, mikäli maksua ei ole suoritettu. Muistutusmaksu määräytyy ulkoistetun laskuttajan mukaan. Myös mahdollinen uudelleentoimitus veloitetaan asiakkaalta kustannuksineen.  Mahdolliset laskua koskevat huomautukset on esitettävä kirjallisesti ennen laskun eräpäivää, kuitenkin seitsemän päivän kuluessa laskun päivämäärästä.

Tilauksen peruuttaminen

Ostajan toimittaessa painovalmiin aineiston, tilaus voidaan peruuttaa niin kauan kun se ei ole edennyt painoon. Tilauksen edettyä painoon sitä ei voida enää peruuttaa, vaan asiakas on velvollinen maksamaan tilauksen ja siitä aiheutuneet kulut. Mikäli ostaja on tilannut graafisen suunnittelun, hän on velvollinen maksamaan suunnittelusta sovitun palkkion sekä kulut.
Cerasus:lla on oikeus kieltäytyä tilauksien hyväksymisestä ja myös oikeus tehtyjen sopimusten purkamiseen, jos painoaineistossa ilmenee pornograafinen, rasistinen tai muutoin lain vastainen sisältö. Domain- ja webhotellipalveluiden irtisanomisaika on yksi kuukausi ennen sopimuskauden päättymistä. Laskutuskausi ei välttämättä vastaa sopimuskautta. Sopimuskausi määräytyy palvelun avauspäivämäärän mukaan.

Reklamaatio

Viallisen tuotteen palautusoikeus on seitsemän (7) päivää. Palautuksen yhteydessä on mainittava palautuksen syy. Palautettavat tuotteet pitää olla alkuperäisessä pakkauksessa käyttämättöminä ja ehjinä. Palautettava tuote korvataan ensisijaisesti uudella tuotteella, toissijaisesti hyvitetään. Asiakas vastaa palautuskuluista. Vähäistä väripoikkeamaa ei lueta virheeksi, eikä väripoikkeamaa aikaisemmista tilauksista. Mikäli tuote tai toimitus on osittain viallinen, voidaan tästä reklamoida vain viallisilta osin. Graafinen suunnittelu on hyväksytetty asiakkaalla erikseen, eikä sitä hyvitetä.

Käyttöoikeus

Täyden korvauksen saatuaan, Cerasus luovuttaa toimeksiantajalle oikeuden tuotteen käyttöön sovitulla tavalla. Jos toimeksiantaja haluaa käyttää teosta muuhun kuin alkuperäisen sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen, hänen on saatava siihen Cerasus:n suostumus ja tällöin Cerasus:lla on oikeus asianmukaiseen korvaukseen. Teosta ei saa käyttää Cerasus:ta, teoksen taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla tai loukkaavassa yhteydessä.

Käyttöoikeuden luovuttaminen kolmannelle

Toimeksiantajalla ei ole oikeutta luovuttaa teoksen sovittua käyttöoikeutta eteenpäin kolmannelle ilman tekijän suostumusta.Toisintaminen vaatii tekijän suostumuksen ja tekijällä on oikeus valvoa toisintamista. Toisintamisen tulokset eivät saa poiketa alkuperäiskappaleesta enempää kuin käytetty toisintamismenetelmä vaatii.

Alkuperäiskappaleen omistusoikeus

Kaikki alkuperäiskappaleet, mukaan lukien luonnokset ja puhtaaksipiirrokset, ovat tekijän omaisuutta. Tekijällä on oikeus esitellä teosta tai sen luonnoksia työnäytteenään esimerkiksi liittämällä se portfolioonsa tai säköiseen työnäytekansioon.

Palkkiot

Uutta painosta otettaessa, tekijälle on ilmoitettava etukäteen ja tekijällä on oikeus lisäkorvaukseen ellei toisin ole sovittu. Tästä säännöstä ovat poikkeuksena logot ja liikemerkit jotka on tarkoitettu toistuvaan käyttöön.

Erimielisyydet

Mahdolliset erimielisyydet tulee ratkaista ensisijaisesti riidan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli yhteisymmärrykseen ei päästä, tulee riita ratkaista Tampereen käräjäoikeudessa Suomen lakien mukaan.

 

Lisätietoja asiakaspalvelu(at)cerasus.fi

Mainostoimisto Cerasus  |  asiakaspalvelu(at)cerasus.fi   |   Opiskelijankatu 22 B 21, 33720 Tampere